Anna Gajewska

Art Jewellers Studio - Anna Gajewska
ul. Huzarska 1e
81-518 Gdynia

tel./fax +48 58 622 69 26
email:

ИМЯ
ФИРМА
EMAIL
ТЕЛЕФОН

Firma bierze udział, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, w realizacji projektu nr: WND-RPPM.01.01.01-00-585/09. Tytuł Projektu: „Udział w Mineralientage 2009, Amberif 2010, Mineralientage 2010 jako etap wzmocnienia pozycji rynkowej przez firmę Art Jewellers Studio”.

Firma bierze udział, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2012, w realizacji projektu nr: WND-RPPM.01.01.01-00-581/ 09-00. Tytuł projektu: „Udział w Ambermart 2009, Jubienale 2010, Amberif 2011 oraz Mineralientage 2011 jako element strategii marketingowej firmy Art Jewellers Studio”.